• johnerickzamora

Biyahe ng Pag-asa

Sa bawat pagsubok, may tagumpay. Sa bawat lungkot, may ligaya. Sa bawat patak, may pag asa.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

2018 © United Marz Petro-Chemical Trading Inc. All Rights Reserved